Camera de Comerț și Industrie Prahova-Gama Proconsult cauta personal calificat

Consultant specializat în domeniul mobile/agricultură ecologică ((2 poziții CAE Ploiești, 2 poziții CAE Bacău)
Atribuții
– Dezvoltarea activităților CAE specializate pe sectoare (mobilă/agricultură organică), cu scopul de a răspunde nevoilor identificate pe sectoare;
– Contribuie la identificarea întreprinderilor relevante, cu potențial de export;
– Contribuie la realizarea studiilor, organizarea activităților de training sau coaching pentru întrepinderi;
– Realizează și distribuie materiale informative;
– Are rolul de a conecta mediul de afaceri și asociativ din regiune la Centrul de Afaceri.
Cerințe
– minim absolvent de studii superioare;
– 3 ani de experiență relevantă pentru sectorul de activitate propus;
– rețea de contacte în regiune și cunoașterea sectorului de activitate;
– nivel excelent de cunoaștere a limbii engleze (scris/vorbit/citit).
– excelente abilități de comunicare scrise și verbale.

Vă rugăm să transmiteți CV-urile pe adresa managerului de proiect Marian Dobrilă marian.dobrila@tdppartners.ro pana la data de 4 iulie 2017.

Lasă un comentariu