Politică de confidențialitate

Respectarea cerințelor de prelucrare a datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. De aceea, TDP PARTNERS SRL (denumită în continuare „TDP Partners”) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR), cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecţiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Legislația aplicabilă privind prelucrarea datelor personale”).

Prezenta Politică privind protecția datelor (denumită în continuare „Politica”) se aplică prelucrărilor de date efectuate de către TDP Partners în legatură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, fie că sunteți un client sau potențial client al TDP Partners, un vizitator al website-ului nostru sau un vizitator al sediului nostru social.

Politica noastră cuprinde atât aspectele de protecție privind prelucrarea datelor personale efectuate de TDP Partners la sediul social, cât și aspectele care țin de protecția datelor de pe pagina noastră web, pentru operațiunile de prelucrare efectuate prin intermediul website-ului nostru www.tdppartners.ro

În cadrul Politicii, acoperim:

 scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și temeiurile de prelucrare pe care le avem;

 categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și pe care le prelucrăm;

 sursa datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm;

 perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

 destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal;

 drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform Legislației aplicabile privind prelucrarea datelor personale;

 măsurile luate pentru protecția datelor dumneavoastră personale.

1. IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE  OPERATORULUI DE DATE:

TDP Partners SRL

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J40/3644/2007, Cod Unic de Înregistrare 21165737

Sediul social: Strada Capâlna nr. 34, bloc 16I, etaj 1, ap. 17, sector 1, Bucuresti, România.

Telefon: +40 314 382 576 (apel cu tarif normal) E-mail: office@tdppartners.ro.

2. SCOPURILE, TEMEIURILE DE PRELUCRARE ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

În funcție de calitatea pe care o aveți în raporturile cu noi ca persoană vizată, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse scopuri de prelucrare, întotdeauna însă în baza unui temei legal.

2.1       Dacă sunteți un potențial client sau client al TDP Partners

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri și în baza temeiurilor legale aplicabile, astfel:

 în scopul încheierii și executării contractului de consultanță, precum și în scopul oferirii de alte servicii în legătură cu acesta. Temeiul juridic este încheierea şi executarea contractului de consultanță cu dumneavoastră;

 în scopuri statistice și de cercetare, inclusiv în vederea proiectării, dezvoltării, testării și a utilizării de noi sisteme informatice/îmbunătățirea celor deja implementate sau pentru crearea altor sisteme informatice;

 în vederea elaborării de analize de afaceri, operațiuni de conformitate, control intern etc. Temeiul juridic este interesul legitim al TDP Partners de a îmbunătăți și diversifica produsele și serviciile oferite clienților săi, precum și îndeplinirea obligațiilor legale;

 în scopuri de arhivare, temeiul juridic fiind îndeplinirea obligațiilor legale ale TDP Partners;

 în scopuri de marketing, cum ar fi activităţi promoţionale, transmiterea ofertelor/corespondenţei comerciale direct adresate în legătură cu serviciile furnizate de TDP Partners prin orice mijloace de comunicare (telefon, SMS, poştă, poştă electronică).Temeiul juridic este consimțământul dumneavoastră.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de TDP Partners pentru realizarea scopurilor de mai sus pot fi următoarele:

 Date de identificare: Nume, prenume etc.

 Datele de contact: adresă de domiciliu/de reşedinţă, adresă de e-mail, număr de telefon mobil etc.

 Date despre viaţa profesională – nume angajator, CUI angajator, tip angajator.

 Date despre comportamentul dumneavoastră în calitate de client – date provenite din activitatea online (pe internet), domenii de interes;

2.2       Dacă sunteti un potențial candidat pentru ocuparea unui loc de muncă în cadrul TDP Partners

Dacă doriți să candidați pentru un loc de muncă în cadrul echipei noastre, vă informăm că vom prelucra datele personale din CV, precum și orice alte date transmise ulterior, dacă este cazul, strict în scopul recrutării pentru poziția deschisă și anunțată prin acest anunț de job. Temeiul în baza căruia vom prelucra datele este interesul nostru legitim de a acoperi nevoile noastre organizatorice, în considerarea obiectului nostru de activitate și a specificului postului.

În scopul selecţiei şi recrutării, putem prelucra următoarele categorii de date personale:

 Date de identificare – numele, prenumele, adresa, numărul documentului de identificare, fotografia etc.

 Datele de contact – adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu/reşedinţa etc.

Date despre viața profesională – angajator, experiență, poziție, educație etc.

 Date digitale – informații publice postate pe site-uri web de activități profesionale și alte date disponibile public pe Internet etc.

2.3       Dacă sunteți vizitatori ai sediului social al TDP Partners

În cazul în care ne vizitați la sediul nostru social, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (nume și prenume, imagine, precum și alte date pe care ni le furnizați) în scopul asigurării securității spațiului, personalului și a bunurilor noastre, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video. Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul nostru legitim de a asigura securitatea spațiului și a bunurilor/echipamentelor TDP Partners sau îndeplinirea unei obligații legale, acolo unde este cazul.

2.4       Dacă sunteți vizitatori ai website-ului nostru sau dacă îl accesați pentru a vă înregistra datele

Dacă vizitați website-ului nostru www.tdppartners.ro, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal la momentul accesării website-ului (data și ora accesării website-ului, adresa IP de la care a fost accesat website-ul) și le prelucrăm în următoarele scopuri:

• pentru a ne asigura că website-ul nostru şi secţiunile acestuia sunt relevante pentru nevoile clienţilor noştri/potenţialilor clienţi;

• publicarea conţinutului accesibil clienţilor noştri/potenţialilor clienţi în raport cu preferinţele acestora;

• pentru a oferi funcţii de social media şi pentru a analiza şi monitoriza traficul pe website. Ne întemeiem prelucrările de mai sus pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a website-ului și de a îmbunătăți experiența utilizatorilor acestuia. De asemenea, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal când accesați anumite secțiuni ale website-ului și vă înregistrați datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi contactat de către TDP Partners în diverse scopuri, astfel:

– prin completarea formularelor din cadrul secțiunilor de „Servicii”, dacă doriți să fiți contactat de către TDP Partners pentru furnizarea acelor tipuri de servicii solicitate;- prin completarea formularului din cadrul secțiunii „Contact” pentru a fi contactat de către TDP Partners pentru a vă comunica detalii suplimentare despre serviciile noastre.

Folosim în cadrul website-ului nostru fişiere de tip cookies, stocând astfel temporar date cu caracter personal pentru a îmbunătăţi securitatea accesului şi a traficului pe website, precum şi pentru a adapta serviciile pentru a veni în întâmpinarea clienţilor noştri. Mai multe informații puteți găsi în acest sens accesând Politica noastră de utilizare a fișierelor de tip cookies publicată pe website.

2.5    Dacă sunteți o persoană care transmite o solicitare/plângere/reclamație către TDP Partners

În cazul în care nu sunteți clientul/potențialul client/angajatul TDP Partners și ne adresați o solicitare/plângere/reclamație cu privire la produsele TDP Partners sau cu privire la orice alt aspect privind activitatea TDP Partners, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (nume și prenume, date de contact, precum și orice alte date pe care ni le furnizați) în vederea soluționării solicitării/plângerii/reclamației formulate.Temeiul nostru pentru această prelucrare este interesul legitim al TDP Partners de a soluționa solicitarea/plângerea/reclamația conform solicitării dumneavoastră.

2.6    Dacă sunteți un reprezentant, persoană de contact sau angajat al unui furnizor sau partener comercial al TDP Partners.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (nume și prenume, adresă de poștă electronică, număr telefon mobil, precum și orice alte date de contact relevante) în scopul derulării activității contractuale/comerciale pe care o avem cu furnizorul nostru de servicii sau cu partenerul nostru comercial.

Temeiul pentru o astfel de prelucrare este interesul nostru legitim de gestionare a relației contractuale/comerciale pe care am inițiat-o cu furnizorul de servicii/partenerul comercial al TDP Partners.

3. DE UNDE OBȚINEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

În funcție de calitatea dumneavoastră de persoană vizitata și de scopurile prelucrării, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin diverse modalități:

 când ni le furnizați în mod direct (de exemplu, când vă înregistrați datele pe website-ul nostru pentru a putea fi contactat;

 când ne contactați telefonic sau prin intermediul poştei electronice pentru solicitarea unei oferte;

 când ne furnizați CV-ul dumneavoastră pentru recrutarea pe o anumită poziție;

 când ne contactați pentru înregistrarea unei solictări/plângeri/reclamații etc.);

 de la angajator, prin platformele de recrutare a partenerilor noştri contractuali sau de la companii externe care ne oferă servicii de evaluare adecvării candidatului în timpul procesului de recrutare (dacă sunteți un potențial candidat).

4. CÂT TIMP VĂ PĂSTRĂM DATELE?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate de TDP Partners doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus sau dacă avem o obligație legală de prelucrare. Pentru prelucrările de date cu caracter personal unde avem nevoie de consimțământul dumneavoastră, vom prelucra datele dumneavoastră până când vă retrageți consimțământul.Dacă sunteți un potențial client și solicitați un serviciu/produs de la TDP Partners, însă renunțați de bunăvoie la solicitare, sau dacă solicitarea va fi respinsă de către TDP Partners, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse din bazele noastre de date după o perioadă de 6 luni de la data colectării datelor, cu excepția operațiunilor de prelucrare pentru care v-ați dat consimțământul (care vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului).Dacă sunteți clientul nostru, pentru îndeplinirea obligațiilor legale de documentare și de păstrare conform legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, TDP Partners are obligația legală de a păstra documentația de cunoaștere a clientelei (care conține datele dumneavoastră cu caracter personal) pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la încetarea relațiilor contractuale cu dumnevoastră.De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva TDP Partners timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale TDP Partners, datele dumneavoastră cu caracter personal necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție.Dacă sunteți un potențial candidat la ocuparea unei poziții în cadrul echipei noastre, vă vom păstra datele personale atât timp cât este necesar pentru definitivarea în cadrul organizației noastre a postului pentru care ați aplicat, dar nu mai mult de 6 luni de la data colectării datelor, după care datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv datele din CV) vor fi șterse/distruse din evidențele noastre.În cazul în care sunteți vizitatori la sediul nostru social, datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video vor fi păstrate pentru o perioadă de 30 de zile.

Dacă sunteți vizitatori ai website-ului nostru și vă înregistrați datele cu caracter personal în secțiunile relevante, website-ul nostru va capta datele dumneavoastră pentru o perioadă de 3 luni de la data înregistrării datelor.

După expirarea termenelor de mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal se șterg sau se anonimizează și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale TDP Partners.5. CĂTRE CINE TRANSMITEM DATELE DUMNVEAVOASTRĂ PERSONALE ȘI REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR NOASTRE DE PRELUCRARE (RAPOARTE, LISTE, ETC.)

Dezvăluim/transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor noştri în scopuri de arhivare, securizare date, dezvoltare aplicaţii software, precum şi în scopuri de audit.

Transferăm datele dumneavoastră personale pentru scopurile descrise în prezenta Politică numai furnizorilor care garantează protecţia datelor dumneavoastră personale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale pe care le aveţi.Pentru orice informații suplimentare privind transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri, vă rugăm să vă adresați către TDP Partners, la adresa office@tdppartners.ro.

6. DREPTURILE DE CARE DISPUNEȚI

În calitate de persoană vizată, conform Legislației aplicabile privind prelucrarea datelor personale, aveți următoarele drepturi:

 Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră efectuate de către TDP Partners (respectiv, despre scopurile prelucrarii datelor dumneavoastra personale, categorii și surse, destinatari, perioadele de stocare a datelor dumneavoastra cu caracter personal și drepturile pe care le aveți).

 Dreptul de acces: dreptul de a obține din partea TDP Partners o confirmare că acesta prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date;

 Dreptul la rectificare: dreptul de a obține de la TDP Partners, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. Asfel, vă actualizăm datele cu caracter personal, cerându-vă să le revizuiți periodic ori de câte ori necesitatea actualizarii este prevăzuta de lege. Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține de la TDP PARTNERS, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc,dacă: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către TDP PARTNERS; (ii) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de date personale efectuate de TDP PARTNERS; (iv) datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de către TDP PARTNERS; (v) datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale a TDP PARTNERS;

 Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul de a obține de la TDP PARTNERS restricționarea prelucrărilor datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă: (i) contestați exactitatea datelor pe care le prelucrează TDP PARTNERS. Prelucrarea va fi restricționată pentru o perioadă care îi permite TDP PARTNERS să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea datelor personale de către TDP PARTNERS este ilegală, iar dumneavoastră nu doriți ștergerea datelor, ci solicitați restricționarea utilizării lor de către TDP PARTNERS; (iii) TDP PARTNERS nu mai are nevoie de datele dumneavoastră personale, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) vă opuneți prelucrării.

Prelucrarea va fi restricționată pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale TDP PARTNERS prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat(ă) înainte de ridicarea restricționării prelucrării datelor.

 Dreptul la opoziție: dreptul dumneavoastră de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de TDP PARTNERS având ca temei juridic interesul nostru legitim. Când vă opuneți unor astfel de prelucrări, TDP PARTNERS nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care TDP PARTNERS demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al TDP PARTNERS în instanță.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: office@tdppartners.ro. Cererile dumneavoastra vor fi prelucrate cât mai curând posibil. Depunem eforturi pentru a rezolva orice cerere în legatură cu activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vă apartin, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Acest termen se poate prelungi cu cel mult 2 luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. Pentru a da curs solicitărilor de exercitare a drepturilor de mai sus, TDP PARTNERS poate cere informații suplimentare necesare pentru a vă identifica, pentru a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal împotriva oricăror tentative frauduloase.

Dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată sau de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

7. CUM VĂ PROTEJĂM DATELE?

Pentru a ne asigura că drepturile şi libertățile dumneavoastră nu sunt puse în pericol și că se respectă conformitatea cu legislația și reglementările relevante în domeniul protecției datelor, am implementat măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, pentru a asigura un nivel de securitate adecvat. Aceste măsuri constau, fără a se limita la, instruirea și testarea regulată a angajaților şi a partenerilor noștri, introducerea de politici și procese relevante, care sunt revizuite și actualizate în mod regulat. De asemenea, ne asigurăm că îi evaluăm cu atenție pe furnizorii noștri de servicii, pentru a întruni un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastra cu caracter personal şi încheiem cu aceştia acorduri de prelucrare a datelor personale pentru a ne asigura că fiecare partener contractual care intră în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal realizează activităţile de prelucrare contractate în deplină siguranţă şi că respectă prevederile Legislaţiei aplicabile privind prelucrarea datelor personale.

8. ACTUALIZĂRI

Prezenta Politică privind protecţia datelor cu caracter personal este aplicabilă începând cu 9 februarie 2022.

Prezenta Politică este revizuită anual. Versiunile actualizate vor fi publicate pe pagina noastră web: www.tdppartners.ro.